Włodzimierz Walczak

   

Z zawodu handlowiec. Prowadzi niewielką firmę eksportującą różne wyroby, głównie z drewna do Niemiec i Austrii.
Sztuczną muchą na poważnie interesuje się od 10 lat. Miłośnik krajobrazów i rzek Austrii i Pomorza oraz sprzętu firm Winston i Abel.

Inne materiały autora:


Rzuć okiem na pupę!


Paszko - polskie glajchy


Rekowski – makrelka, polska mucha


Whillock - po prostu szaleństwo!


Paszko - made of biots