Włodzimierz Walczak

   

Z zawodu handlowiec. Prowadzi niewielką firmę eksportującą różne wyroby, głównie z drewna do Niemiec i Austrii.
Sztuczną muchą na poważnie interesuje się od 10 lat. Miłośnik krajobrazów i rzek Austrii i Pomorza oraz sprzętu firm Winston i Abel.

Inne materiały autora:


muchy trociowe Edmunda Antropika


Polskie majówki cz. 1


Banachowski - małe i jeszcze mniejsze streamery


Chruszczewski - na mokro


Rekowski – makrelka, polska mucha