Paweł Oglęcki

wyślij list   profil

Doktor nauk przyrodniczych o specjalności zoologia i ekologia, adiunkt na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie. Zajmuje się renaturyzacją i ochroną dolin rzecznych oraz ich biocenoz.

Od lat współpracuje ze stacjami telewizyjnymi „Discovery” i „Animal Planet”, tłumacząc liczne filmy przyrodnicze – także o tematyce wędkarskiej (m.in. niemal wszystkie odcinki „Wędkarskich Przygód Rexa Hunta”).

Wędkuje od dziecka, ale „na poważnie” od czasów studenckich. Łowi wszystkimi metodami, wykorzystując w tym celu każdą wolną chwilę.

Jest propagatorem idei współpracy przedstawicieli różnych dziedzin nauki w ramach programu ochrony rzek oraz współautorem jednej z podstawowych metod oceny przyrodniczo-krajobrazowej dolin rzecznych.

Inne materiały autora:


Frąckiewicz - majówkowe haute couture


Wiosenny swap


Rzuć okiem na pupę!


Banachowski - z kozą na szczupaka


Reguła - supersuszki