Zbigniew Buśkiewicz

   

Rocznik 68.
Żonaty, ojciec dwójki córeczek.
Zawodowo kierownik działu sprzedaży w firmie handlującej elektronarzędziami.
Fanatyk muszkarski w pełnym tego słowa znaczeniu.
Wiceprezes Słupskiego Klubu Muchowego "Trzy Rzeki”. Wyłącznie na muchę wędkuje od pięciu lat.

Inne materiały autora:


Banachowski - małe i jeszcze mniejsze streamery


Warda - na małą rzekę


Pieślak - czarne, ale nie do końca...


Paszko - polskie glajchy


Reguła - na klenia