Artur Wysocki & Marcin Miller

   

Inne materiały autora:


Frąckiewicz - zamiast muddlera


Chruszczewski - na mokro


Reguła - supersuszki


Tracz - koralowce


Rekowski – makrelka, polska mucha