Artur Wysocki & Marcin Miller

   

Inne materiały autora:


Mokot - big fly & big game


Pieślak - czarne, ale nie do końca...


Sikora – małe i mniejsze suche


Chruszczewski - na mokro


Paszko - zimowe streamerki