Wiosenny swap

BROWN MAYFLY NYMPHAutor: Mundek

Haczyk: AKITA 721
Ogonek: kilka promieni z szyjnych koguta
Tułów: promienie barwionej przeze mnie sterówki bażanta łownego
Przewijka: Bródka: Pochewka: czapla