Rzuć okiem na pupę!

B.H. HYDROPSYCHE PUPAAutor: Tomek Bogdanowicz

Odwłok: ceglany dubbing z wełny i Antronu
Przewiązka: czerwony flexx
Tułów: paw
Jeżynka: pokrywowe kuropatwy, brązowe
Czułki: dwa promienie z sterówki koguta bażanta
Główka: bead head, złota