• 1
  • 2
  • 3

Złów i uwolnij

Współczesna akwakultura a rozwój wędkarstwa muchowego

...Wartość zrównoważonych łowisk nie podlega dyskusji. Badanie przeprowadzone przez Dr Erika Erlandson-Hammargren’a przeprowadzone na rzece Morrum w Szwecji w 1989 r (cytowane przez Prezydenta EFFTA w jego wystąpieniu podczas posiedzenia Komitetu Łowisk Parlamentu Europejskiego) wykazało, że roczny, rybacki, komercyjny połów 50 000 sztuk łososi przedstawiał wartość 500 000 Euro, podczas gdy 750 łososi złowionych przez wędkarzy przyniosło lokalnej gospodarce 6 000 000 Euro! Czyli jeden łosoś złowiony przez wędkarza był wart dla lokalnej gospodarki 8000 Euro!!!...

Czytaj dalej

Zjeść lipienia...

...Gdy przed laty pisałem o zagrożeniach dotyczących populacji lipienia i pstrąga potokowego, niektórzy z kolegów zarzucali mi czarnowidztwo i „krakanie”. Dzisiaj ówcześni optymiści miotają się po całym kraju usiłując złowić jakiegoś kardynała, lub wyprawiają się na rzeki Skandynawii...

Czytaj dalej

Zbiór zasad "Złów i Uwolnij"

...W trakcie trudnego, głównie z powodu upałów i niżówek czasu dla rzek i ryb, przypominamy katalog zasad Złów i Uwolnij. Jego stosownie nic nie kosztuje, nie wymaga również specjalnego wysiłku, a daje rybie szansę na przeżycie. Warto przestrzegać tych zasad, warto wyrabiać nawyki zwłaszcza, jeśli chodzi o szczególne traktowanie ryb niemiarowych i objętych ochroną. Bo, jak pisze Jurek – to nasza najważniejsza inwestycja w przyszłość!...

Czytaj dalej

O kiju, co ma dwa końce...

...Ryby pochodzące z wylęgarni wyglądają tak samo albo “lepiej” od dzikich pstrążków. Jest to jednak złudne. Są to bowiem ryby już do pewnego stopnia udomowione, na pewno gorzej przystosowane do lokalnych warunków środowiskowych, o genotypie dalekim od optymalnego na danym akwenie....

Czytaj dalej

Pstrąża kołyska cz. III

... Moda na hodowanie materiału zarybieniowego doprowadziła do udomowienia stad tarlaków w ośrodkach zarybieniowych, wygodnego dla hodowcy i powodującego nieprzydatność pochodzącego z nich narybku do życia w warunkach naturalnych...

Czytaj dalej

Posłanie Fair Fly

...Moim celem jest wprowadzenie zasad C&R według pozytywnego znaczenia zasady, „co nie jest zabronione jest dozwolone”. Nikt nie zabrania nam stosowania tych zasad ani propagowania ich wartości dla przyszłości naszych wód. Niech staną się codziennym wzorem zachowania dla wszystkich wędkarzy. W załączniku znajduje się plik*.pdf zawierający gotowe do wydrukowania, 4 kieszonkowe ulotki z zbiorem zasad C&R. Każdy może je wydrukować i każdy może przekazać innym wędkarzom...

Czytaj dalej

Dyskusja o "Catch & Release"

...Jest wiele powodów, dla których wędkarze rezygnują z zabierania złowionych ryb. Poniżej nawiążę do niektórych z nich, jednak motywacji i ich kombinacji może być znacznie więcej. Końcowy efekt jest jednak podobny. Ryba ma wrócić do wody nie uszkodzona i zdolna do dalszego życia. I tę zdolność ryby do dalszego życia po wypuszczeniu jako kluczowy aspekt całego postępowania “fair” wobec ryby i środowiska chciałbym szczególnie podkreślić...

Czytaj dalej

Żal mi...

...Nie chcę postępu!!! Chcę jak dwadzieścia lat temu łowić bambusową klejonką i całą płań pod Średnią Wsią mieć tylko dla siebie!!! Nie chcę na zakręcie w Łączkach uważać na głowę, żeby mi inny muszkarz sznurem uszu nie poobcinał!!! Chcę znów móc cały dzień łazić pod Harklową i żywego ducha nie spotkać!!!...

Czytaj dalej

Bezkrwawe łowy

Jeśli w USA prowadzi się negocjacje z przedstawicielami plemion indiańskich i pozostawia się im prawa do tradycyjnego połowu ryb, a odmawia się prawa do zabierania ryb wędkarzom i rybakom morskim, to może powinniśmy się zastanowić, jak mogłyby wyglądać negocjacje z przedstawicielami górali w sprawie podziału praw łowieckich w lasach i rzekach?...

Czytaj dalej

Pstrąża kołyska cz.I

...Brak znajomości miejsca własnego poczęcia i pochodzenia, lub zniszczenie takiego miejsca, czy pozbawienie pstrągów dostępu do niego, to główne przyczyny niewystarczającej reprodukcji naturalnej...

Czytaj dalej

Nasi partnerzy