• 1
  • 2
  • 3

Badania radiotelemetryczne migracji tarłowej troci wędrownej Salmo trutta L. w rzece Łebie (północna Polska)

{pdf=images/pdf/lebatelemetriatroc.pdf|100%|800|native}