• 1
 • 2
 • 3

Inkubacja Ikry Pstrąga Potokowego w rzekach Roztocza. Tarliska i inkubatory.

Inkubacja Ikry Pstrąga Potokowego w rzekach Roztocza. Tarliska i inkubatory.

Niejednokrotnie w środowisku wędkarskim pojawia się termin „zadbane łowisko”. By utrzymać zdolną do samodzielnego i skutecznego rozrodu populację pstrąga potokowego, zaczęliśmy od początku - czyli od polepszenia warunków do inkubacji ikry. W tym celu na rzekach górskich Roztocza rozpoczęliśmy realizację dwóch projektów. Jeden z nich dotyczy odbudowy istniejących już naturalnych tarlisk pstrąga i jest związany z uzupełnieniem ich żwirem.

Drugi projekt, to utworzenie tzw. tarlisk wspomagających zwanych dalej modułowymi inkubatorami ikry.

Okres przygotowawczy polegał na zdobyciu odpowiednich informacji, a także zgromadzeniu środków finansowych.  Materiały informacyjne, udostępnione dzięki uprzejmości pana Józefa Jeleńskiego oraz kolegów ze Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy i Sekcji Przyjaciół Raby, pozwoliły na podjęcie dalszych kroków.

Następnie Salmo Club Roztocze działający przy Okręgu PZW Zamość wraz z Okręgową Komisją ds. Wód Górskich podjął starania o uzyskanie zgody na tego typu prace. Wkrótce Rada Naukowa, powołana przez Zarząd Okręgu PZW wydała pozytywną opinię, a pan dr Jacek Rechulicz podjął się opieki naukowej nad projektami.

Pozytywną opinię oraz zgodę na dalsze prace wydał również Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej właściwy dla danej zlewni.

We wrześniu 2011 roku, w miejscowości Wywłoczka na rzece Wieprz, odbudowano poprzez uzupełnienie żwirem pierwsze z naturalnych tarlisk ryb łososiowatych.

O lokalizacji prac zdecydowało:

 • coroczne, potwierdzone obserwacyjnie grupowanie się pstrągów na tym odcinku rzeki w celu odbycia tarła,
 • brak przeszkód poniżej tarliska uniemożliwiających ciąg tarłowy,
 • twarde kamieniste dno w obrębie i poniżej tarliska,
 • dwa źródła dostarczające czystej dobrze natlenionej wody, na wysokości tarliska oraz powyżej,
 • miejsce korzystne z punktu widzenia ochrony przed niepowołanym dostępem osób trzecich,
 • miejsce dogodne z punktu widzenia dostępności komunikacyjnej (transport żwiru).

Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu ze strony ZO PZW w Zamościu i społecznej pracy członków Salmo Clubu  polegającej na wsypaniu do rzeki łącznie 21 ton żwiru, odbudowano tarlisko o szerokości ponad 6 m i długości 23 metry. Grubość warstwy  żwiru za progiem i dołkami wynosi 20-30cm.

 

Oczekiwane efekty:

 • zapewnienie odpowiednich warunków do bytu i przyszłego rozmnażania ryb,
 • zwiększenie przeżywalność ikry,
 • zmniejszenie kosztów zarybiania rzek,
 • wykorzystywanie żwirowego dna przez ryby innych gatunków,
 • lokalizacja może stać się atrakcją turystyczną regionu mającą duże znaczenie dla edukacji ekologicznej (w miejscu tym planujemy wspólnie z ZO PZW Zamość ustawienie tablic przedstawiających schemat rozrodu pstrąga potokowego oraz zagrożenia jakie niesie za sobą min. kłusownictwo)

Jesienne intensywne tarło pstrąga potokowego potwierdziło zasadność realizacji prac projektowych w tym miejscu.

Aby tego typu prace miały sens, należy także wspomnieć, że na tym oraz na kilku innych odcinkach rzeki Wieprz i Tanew zostały ustanowione obręby ochronne.

W następnych miesiącach rozpoczęła się realizacja budowy modułowych inkubatorów ikry w prawobrzeżnych dopływach górskich odcinków rzeki Tanew oraz Wieprz. Wybór miejsc poprzedzony był kilkuletnimi obserwacjami warunków panujących w tych dopływach. Pod uwagę brane były warunki termiczne, natlenienie wody oraz baza pokarmowa. Dodatkowo nie zostało zaobserwowane zjawisko zamarzania, wezbrań oraz zamulania wody w potokach.

Budowa inkubatorów oparta została na modyfikacji projektu pana Józefa Jeleńskiego „Jura-3”.

Zostały zaprojektowane oraz wykonane dwa, złożone z dwóch skrzynek moduły, mogące przyjąć 4000 do 5000 ziaren ikry każdy.

Warunki terenowe sprawiły, że transport i montaż modułów inkubatorowych był dość skomplikowany, nie mniej jednak w połowie listopada 2011 moduły stały już w wyznaczonych wcześniej miejscach. Wkrótce w zaprzyjaźnionej i wskazanej przez Radę Naukową hodowli rodzimego pstrąga potokowego w miejscowości Bondyrz zamówiona została ikra.

Zgodnie z zaleceniem dr Jacka Rechulicza oraz hodowcy pstrąga Adama Krzywosza, zaoczkowana ikra została pobrana i umieszczona w inkubatorach w połowie stycznia 2012 roku.

Pierwsze efekty inkubacji zaobserwowane zostały już po czterech tygodniach.

Wszystkich osobom zaangażowanym w realizację tych projektów składamy serdeczne podziękowania.

Salmo Club Roztocze.

Red. i foto  Paweł Rycaj, Robert Wróblewski