• 1
  • 2
  • 3

Nasi partnerzy

Najczęstsze przestępstwa i wykroczenia związane z wodami powierzchniowymi

Najczęstsze przestępstwa i wykroczenia związane z wodami powierzchniowymi 

 

Pobór żwiru z dna lub brzegów rzeki/potoku oraz inne nielegalne prace w korycie: 

  1. a) art. 191 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2005.239.2019 ze zm.) 

„Art. 191. Kto niszczy lub uszkadza brzegi śródlądowych wód powierzchniowych, tworzące brzeg wody budowle lub mury niebędące urządzeniami wodnymi oraz grunty pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi albo utrudnia przepływ wody w związku z wykonywaniem lub utrzymywaniem urządzeń wodnych — podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

 

Przepis ma zastosowanie co do zasady przy wszystkich nielegalnych pracach ciężkim sprzętem (np. koparka) w korycie rzek i potoków, albowiem prace takie uszkadzają brzegi i dno rzek (opancerzenie żwirowe dna, strukturę dna i brzegów wykorzystywaną przez organizmy wodne oraz z wodą związane).

 

o mnie
Inne artykuły autora
  • test wtorek, 15 wrzesień 2020