• 1
  • 2
  • 3

fair fly01Fair Fly

"Woda rybna - to żywa i piękna, lecz tajemnicza księga przyrody. Otworzyć tą księgę może każdy, kogo pociąga łów wodny, ale pełnię jej uroku i piękna może poznać wędkarz rzetelny i szlachetny".
Te słowa ponad 60 lat temu napisał Feliks Choynowski. Dla nas są one nadal aktualne, tak jak aktualne są uczciwość, rzetelność, koleżeństwo, szacunek dla przyrody, a zwłaszcza dla wspaniałych i walecznych ryb. Zamiast egzaltować się panującym wkoło upadkiem obyczajów chcemy promować kodeks Fair Fly - opisywać wszelkie pozytywne postawy, a przede wszystkim działania, które mogą zmieniać oblicze

Informacja na temat Stowarzyszenia Lipienia (SL) (Grayling Society)

Informacja na temat Stowarzyszenia Lipienia (SL) (Grayling Society)

Kwestie formalne i organizacyjne

SL powstało w 1977 r. w Wielkiej Brytanii (UK). Od wielu lat liczy prawie 1000 członków, w tym ok. 250 osób na stałe mieszkających za granicą. Jego cele określono następująco:

(a) Promocja i upowszechnianie wśród wędkarzy, właścicieli wód, władz wodnych, ekologów, prasy itp., sportowych i innych właściwości lipienia, jako ryby z rodziny łososiowatych i „wyprostowanie” wielu nieporozumień z nim związanych.

(b) Pomoc w ochronie, utrzymaniu i poprawie populacji lipienia i jego środowiska.

(c) Gromadzenie informacji o rozmieszczeniu lipienia we wszystkich krajach, w których występuje, i zebranie naukowych i innych danych dotyczących jego masy, tempa wzrostu, biologii, tarła i żerowania, chorób i siedliska oraz innych informacji, które potwierdzałyby lub korygowały i poszerzały istniejącą wiedzę naukową i inną o nim.

Czytaj dalej

Za rzeki nasze i wasze...

...Batalia o Polskie rzeki trwa. Zakusy wszelkiej maści instytucji, aby wydać pieniądze podatników na walkę z zagrożeniami powodziowymi, meliorację i umacnianie brzegów czy inne wydumane inwestycje wydają się z roku na rok rosnąć. Realizacja tych niecnych zamierzeń prowadzi do dewastacji, jakich byliśmy świadkami nad rzekami południowej Polski (choćby regulacje w dorzeczach Wisły, Bobru czy Wieprza)...

Czytaj dalej

Uzgodnienia prac regulacyjnych – dokumenty do wykorzystania

...Do pobrania, przedstawiam dwa dokumenty (.pdf) będące etapowym wynikiem negocjacji z władzami wodnymi. „Uzgodnienie stałe na projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie rzeki o dnie żwirowym o spadku do 5 %” i „Wskazania adaptacji projektów tradycyjnych dotyczących remontów koryta do potrzeb zrównoważonego stanu środowiska” opracowane są jako przejściowe, w dopasowaniu do obszaru 10 Dyrektywy Wodnej UE (na terenie Polski: karpackie dopływy Wisły)...

Czytaj dalej

Co się nam należy?

...Najwyższy czas skończyć z amatorskim rybactwem służącym pozyskiwaniu rybiego mięsa. Pora upowszechniać nowoczesne, świadome, wędkarskie użytkowanie wód z wykorzystaniem zasad zrównoważonego zarządzania łowiskami, bilansującego reprodukcję i eksploatację, z zachowaniem lub przywracaniem bioróżnorodności w środowisku wodnym i w jego otoczeniu. W tę pracę trzeba angażować wszystkich prawdziwych wędkarzy i wszystkich naszych obecnych i potencjalnych sojuszników...

Czytaj dalej

Łupawa – akcja reanimacyjna

... Prywatny inwestor planuje wybudowanie 6 metrowej zapory w miejscowości Damno i zalanie 7,97 ha lasu. Nowy zbiornik będzie miał długość 1690m. Po prostu braknie słów, bo co tu można powiedzieć. Ktoś chce dobić najpiękniejszą rzekę Północy w imię zysku jakiegoś inwestora. Co tam wspólne dobro, przyroda, natura! Będziemy mieli cuchnące bajoro, z zabagnionymi brzegami! A w bajorze, kto wie? Może będą pływać karłowate okonki...

Czytaj dalej

Po co się stowarzyszać

...Stowarzyszenie ma swoje cele odnoszące się do dobra publicznego, dostępnego dla wszystkich. Jeżeli ktoś chce w stowarzyszeniu dbać o własne, indywidualne lub grupowe interesy, trafił pod zły adres. Temu służą organizacje gospodarcze...

Czytaj dalej

Inwentaryzacja gniazd tarłowych na Słupi

...Wykonana jesienią 2003 roku inwentaryzacja to bezprecedensowe wydarzenie. Prawdopodobnie po raz pierwszy w Polsce społecznicy-wędkarze i przyrodnicy, wykonali kapitalną pracę, policzyli tarliska troci i łososia w dolnej Słupi i jej dopływach. Ten oczywisty z przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia zabieg stanie się być może początkiem rutynowego monitoringu, który wsparty badaniem skuteczności naturalnego tarła pomoże stworzyć racjonalny to jest efektywny program ochrony naturalnej populacji ryb w tej pięknej rzece. Oby! Życzymy tego wszystkim miłośnikom Słupi!...

Czytaj dalej

Drewniane ryby

...Zaczął rzeźbić będąc jeszcze dzieckiem, w kole plastycznym w Hoczwi. Prowadził go słynny bieszczadzki rzeźbiarz i malarz ikon Zdzisław Pękalski. To on odkrył u Andrzeja iskrę bożą i dzięki niemu jest nad Sanem „nasz” człowiek, który rzeźbi ryby...

Czytaj dalej

FIPS-Mouche Conservation Symposia...

...Ludzie zaangażowani w tworzenie FIPS-Mouche od jej powstania, choć początkowo krępowani gorsetem administracji odziedziczonej po FIPS-Ed, wprowadzali zmiany ukierunkowane na świadome korzystanie z zasobów naturalnych i na ochronę łowionych ryb..

Czytaj dalej

Kobieta z muchówką

...Myślę, że wiele kobiet zdecydowałoby się na łowienie, gdyby ktoś – chłopak, mąż umiał je do tego zachęcić. Pokazać mnóstwo pozytywnych stron muszkarstwa, zabrać na ryby.... Może należałoby zmieniać tkwiące w społeczeństwie stereotypy, że jest to „męska działka”…

Czytaj dalej

  • 1
  • 2